Kaj je snovni krog ali krožno gospodarstvo?

Zapiranje snovnih tokov, snovni krog ali krožno gospodarstvo je eden osnovnih ciljev gospodarnega in učinkovitega ravnanja z odpadki in odpadnimi materiali. Za zapiranje snovnih tokov obravnavamo življenjski cikel izdelkov in njihovih sestavnih materialov ter opredelimo, kolikšen delež tega materiala je mogoče ponovno uporabiti in v kakšni obliki.

Rezultat zapiranja snovnih tokov je, da iz odpadka nastane reciklirana surovina za novi izdelek, ki nastane na enega od dveh načinov:
1) iz odpadnih materialov nastanejo nove surovine, iz katerih izdelamo nove izdelke za drugi namen uporabe kot prvotni izdelek;
2) odpadni material predelamo in obdelamo tako, da je primeren za vnovično uporabo za enak izdelek.

Pozitivni učinki zapiranja snovnih tokov ali krožnega gospodarstva:
• preprečujemo nastajanje odpadkov,
• manjšamo količine končno odloženih odpadkov,
• zmanjšujemo obremenitve za okolje,
• spodbujamo tehnološke izboljšave,
• spreminjamo potrošniške in proizvodne navade.

 

RECIKLIRANJE KEMS
RECIKLIRANJE KEMS

Kaj je recikliranje?

To so postopki predelave že uporabljenih oziroma odpadnih snovi in izdelkov v materiale za izdelavo novih
izdelkov ali za druge namene. Z recikliranjem zmanjšujemo porabo novih surovin in energije ter
preprečujemo onesnaženje zraka, vode in zemlje.

Kateri so načini recikliranja in predelave KEMS?

 • recikliranje v papirnicah: v postopku predelave KEMS pridobimo recikliran papir, ki ga je mogoče nadalje
  uporabiti za proizvodnjo različnih izdelkov: lepenke, kartona, valovitega kartona, kartonske embalaže za
  jajca, papirnate vrečke, papirnate brisače, tulce, pisarniški papir in drugo;
 • sežig v sežigalnicah: s sežigom pridobimo energijo, saj ima KEMS visoko kurilno vrednost: 22 MJ/kg;
 • kompostiranje: 75 % KEMS sestavljajo razgradljiva lesna oziroma celulozna vlakna, ki jih lahko uporabimo
  pri kompostiranju. Kartonsko embalažo pomešamo med druge biološke odpadke in počakamo nekaj tednov
  na mikrobiološki razkroj. Po končani razgradnji s siti ločimo čisti kompost od neorganskega dela
  (polietilen, aluminij in drugo);
 • recikliranje brez ločevanja materialov: v tem postopku KEMS zmeljemo in segrejemo, da se plastika
  stopi, zatem pa jo oblikujemo v različne izdelke. Iz teh plošč je mogoče izdelati pohištvo in celo strehe ali
  manjše hiše.

Življenjska pot KEMS se ne zaključi, ko spijemo sok, mleko ali jogurt!

SNOVNI KROG KEMS
SNOVNI KROG KEMS

Katera vrsta recikliranja omogoča snovni krog KEMS?

KEMS je odpadna embalaža, ki omogoča zapiranje snovnih tokov na prvi način: iz recikliranih materialov ne moremo pridobivati surovine za novo embalažo KEMS. Iz ustrezno reciklirane KEMS izdelamo nove izdelke za drugi namen uporabe. To lahko dosežemo v primeru, kadar KEMS ločujemo z namenom usmerjenega predelovanja v papirnicah, kar nadalje omogoča izdelavo higiensko-papirne konfekcije (kot so papirnati robčki, papirnate brisače in toaletni papir) ali drugih izdelkov iz recikliranega papirja in kartona (fascikli, kartonska embalaža, podložna lepenka …)

Kateri sestavni del KEMS recikliramo za snovni krog?

Ključna surovina KEMS je celuloza, ki jo primarno dobivamo s sečnjo dreves in predelavo lesa. Sekundarno pa lahko celulozo pridobimo z recikliranjem odpadne embalaže KEMS. Iz nje lahko pridobimo do 60 odstotkov kakovostne celuloze, s čimer ohranimo pomemben delež gozdov, ki bi jih sicer morali posekati.

Kako kroži KEMS?

 • V trgovini kupimo mleko, sokove, jogurte in druge izdelke v embalaži KEMS.
 • Mleko, sok, jogurt popijemo, odpadno KEMS pa pravilno ločimo v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo.
 • Komunalno podjetje odpelje rumeni zabojnik ali rumeno vrečo, ki ju nadalje prevzame podjetje za ravnanje z odpadno embalažo, da ga odpelje v sortirnico. Tam vsebino rumenega zabojnika ali rumene vreče pregledajo in razvrstijo po skupinah odpadne embalaže. Odpadno KEMS izločijo, pregledajo in stisnejo v bale/kocke.
 • Odpeljejo jo v papirnico, kjer odpadno KEMS reciklirajo: s posebnimi postopki izločijo celulozo.
 • Iz nje naredijo nove izdelke, kot so papirnati robčki, papirnate brisačke in toaletni papir ... Ta higienski papir pripeljejo nazaj v trgovine. Reciklirano KEMS torej uporabimo v drugih izdelkih.
 • V Sloveniji ne recikliramo odpadne KEMS, ampak jo odpeljejo na reciklažo v tujino, na primer v Italijo ali v Nemčijo.

Snovni krog pri KEMS torej ni povsem zaprt, a pomembno je, da omogočimo predelavo za novi izdelek za drugo vrsto uporabe.

Kako krozi kems

Kako pravilno ločujemo higienski papir?

 • Čist higienski papir ločimo v zabojnik za odpadni papir.
 • Umazan oziroma onesnažen higienski papir odvržemo med mešane komunalne odpadke.