EKO-PAKET 2018/19

Eko-paket v šolskem letu 2018/2019 praznuje 12 let! Pridruži se!

Ustvarjaj in raziskuj:
• Kaj nastane iz odpadne KEMS?
• Katere nove in uporabne izdelke znaš ustvariti iz odpadne KEMS?
• Kako KEMS kroži?

Kaj je Eko-paket?

Eko-paket je projekt, namenjen ozaveščanju in spodbujanju ločenega zbiranja in odlaganja odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS) v rumene zabojnike ali rumene vreče za odpadno embalažo v vrtcih, šolah, doma in drugih ustanovah. Ko odpadno KEMS odložimo v rumeni zabojnik, omogočimo, da iz odpadne KEMS nastanejo novi izdelki in da ne kopičimo odpadkov.

 

OTROCI, UČENCI, DIJAKI, ŠTUDENTI, DRUŽINE … SODELUJTE!

OTROCI, UČENCI, DIJAKI, ŠTUDENTI, DRUŽINE … SODELUJTE!

Odpadna KEMS je odličen material za ustvarjanje novih uporabnih izdelkov v vrtcih, šolah, doma in ustvarjalnih delavnicah. Vsako leto pripravimo nagradni natečaj, v katerem lahko sodelujete:

• otroci v vrtcih,
• učenci v šolah,
• dijaki v srednjih šolah in dijaških domovih,
• študentje na fakultetah,
• družine,
• drugi posamezniki, ki jim odpadni izdelki predstavljajo navdih za ustvarjalnost.

 

NAGRADNI NATEČAJ - ZA KREATIVNE IN RADOVEDNE

NAGRADNI NATEČAJ - ZA KREATIVNE IN RADOVEDNE

Nagradni natečaj je razdeljen na štiri tekmovalne (starostne) skupine:
1)   otroci v vrtcih
2)   učenci od 1. do 3. razreda OŠ
3)   učenci od 4. do 6. razreda OŠ
4)   učenci od 7. do 9. razreda in SŠ

OTROCI V VRTCIH

Izdelki in tehnika ustvarjanja iz odpadne KEMS po lastnem izboru na primer: risbe, plakati, modeli, skulpture, mozaiki, lutke, drugo).

Teme:
  - živali in rastline v gozdu pravljični ali gozdni junaki
  - eko vozila in plovila (sedanjosti in prihodnosti)

UČENCI OD 1. DO 3. RAZREDA OŠ

Izdelki in tehnika ustvarjanja iz odpadne KEMS po lastnem izboru (npr.: risbe, skulpture, mozaiki, lutke, drugo).

Teme:
  - živali in rastline v gozdu pravljični ali gozdni junaki
  - eko vozila in plovila (sedanjosti in prihodnosti)

UČENCI OD 4. DO 6. RAZREDA OŠ

Izdelki in tehnika ustvarjanja iz odpadne KEMS po lastnem izboru (npr.: risbe, skulpture, mozaiki, lutke, drugo).

Teme:
  - živali in rastline v gozdu pravljični ali gozdni junaki
  - eko vozila in plovila (sedanjosti in prihodnosti)POSEBNA KATEGORIJA

Izdelki in tehnika ustvarjanja iz odpadne KEMS po lastnem izboru (npr.: risbe, skulpture, mozaiki, lutke, drugo).

Teme:
  - živali in rastline v gozdu pravljični ali gozdni junaki
  - eko vozila in plovila (sedanjosti in prihodnosti)

UČENCI OD 7. DO 9. RAZREDA OŠ IN SŠ


Izdelki in tehnika ustvarjanja iz odpadne KEMS po lastnem izboru (npr.: risbe, skulpture, mozaiki, lutke, drugo).

Teme:
  - živali in rastline v gozdu pravljični ali gozdni junaki
  - eko vozila in plovila (sedanjosti in prihodnosti)
  - foto in video prispevki o sestavi, uporabi in reciklaži KEMS: iz česa je sestavljena, kako poteka izdelava, kako jo ločujemo po uporabi.

VKLJUČUJTE - RAZISKUJTE!

VKLJUČUJTE - RAZISKUJTE!

V KEMS so pakirana različna tekoča živila in izdelki, zato jih uporabljamo v vrtcu, šoli, službi, doma, na poti in drugje. V ustvarjanje in raziskovanje so tako lahko vključeni otroci iz različnih skupin iste starosti, otroci različnih starosti, vključeni so lahko tudi starši, stari starši, prijatelji ali drugi posamezniki iz domačega kraja.

Pomembno je, da otroci, mladi in drugi, ki sodeluje pri ustvarjanju, ugotavljajo in raziskujejo:

• Kako je sestavljena KEMS?
• Kako jo pravilno zlagamo, ločujemo in odlagamo?
• Kje konča KEMS, ki je ne zberemo in odložimo v ustrezni zabojnik?
• Kako recikliramo odpadno KEMS?
• Kateri novi izdelki nastanejo po recikliranju odpadne KEMS?
• Ali poznate in uporabljate te izdelke v vrtcih, šolah, fakultetah?
• Katere izdelke iz recikliranih surovin KEMS uporabljate doma?

 

PRIJAVITE KREATIVNA DELA! Pomemben datum: 15. 2. 2019

PRIJAVITE KREATIVNA DELA! Pomemben datum: 15. 2. 2019

Letos imamo samo eno tekmovalno obdobje, ki traja od 1. 10. 2018 do vključno petka, 15. 2. 2019.

Potrebno je poslati samo fotografije izdelkov na e-naslov:
info@eko-paket.si ali info@ekosola.si
ali izpolnite poročilo s pripadajočimi fotografijami v Ekoportalu.

15. 3. 2019 bo razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad na sejmu Altermed v Celju.

Za sodelovanje v nagradnem natečaju se ni treba posebej prijaviti.

 

NAGRAJUJEMO NAJBOLJ IZVIRNE, DOMISELNE IN DOMIŠLJENE!

NAGRAJUJEMO NAJBOLJ IZVIRNE, DOMISELNE IN DOMIŠLJENE!

Kreativna dela bomo izbirali po kriterijih:
vsebinska ustreznost (skladnost izdelka s temo in starostno kategorijo) • kreativnost in inovativnost (idejna domiselnost) • celostni estetski vidik sodelovanje otrok oziroma šolarjev (pri pripravi in izdelavi kreativnega dela, pri poročilu) • uporabnost in uporaba dela v druge namene (pri drugem predmetu, zbiralni ali ozaveščevalni akciji ipd.), • sodelovanje z drugimi skupinami: vrstniki, starši, starejšimi, prebivalci v vašem kraju itd.

V vsaki skupini bo strokovna komisija izbrala tri najboljša kreativna dela, ki bodo prejela priznanja, praktične nagrade ter nagradne bone za ustanove in mentorje. Najboljša dela bodo razstavljena tudi v okviru drugih aktivnosti partnerjev projekta (razstave, sejmi itd.).

 

OBJAVA PROJEKTA NA SPLETNEM MESTU IN NA RAZSTAVI

OBJAVA PROJEKTA NA SPLETNEM MESTU IN NA RAZSTAVI

S prijavo na nagradni natečaj se prijavitelji strinjate, da je predstavitev kreativnega dela (pisni del, avdio/video priloge ipd.) objavljena na spletnem mestu (www.eko-paket.si) in Facebook strani projekta ter na razstavi ob zaključku nagradnega natečaja. Prav tako se strinjate, da prijavljena dela postanejo last nosilca projekta Eko-paket.

 

VEČ IN DODATNO – VPRAŠAJTE IN PREVERITE